Team

(Kol­le­gi­um im Mai 2017)

Das Team, von links nach rechts, vor­de­re Rei­he:
Sabi­ne Einig (stell­ver­tre­ten­de Schul­lei­te­rin), Hedy Krie­bisch, Eli­sa­beth Wal­dorf, Mar­ga­re­the Ulb­rich, Bar­ba­ra Schmitt, Rena­te Heu­ser, Inga Len­ze, Chris­ti­na Koe­nen (Lehram­s­an­wär­te­rin), Chris­tia­ne Albers
Das Team, von links nach rechts, hin­te­re Rei­he:
Bet­ti­na Eisel, Bea­te Raab, Claus Traut­mann (Schul­lei­ter), Cers­tin Alte­kös­ter, Anne Opas (Haus­meis­te­rin), Son­ja Her­gar­ten, Chris­ti­na Spring­mei­er (Schul­se­kre­tä­rin)

Claus Traut­mann
Schul­lei­ter
Stand­ort: Rhein­ba­cher Stra­ße

Sabi­ne Einig
Stell­ver­tre­ten­de Schul­lei­te­rin
Stand­ort: Rhein­ba­cher Stra­ße

Rena­te Heu­ser
Klas­se 1a
Stand­ort: Haydn­stra­ße

Bet­ti­na Eisel und Anne Calain­ski
Klas­se 1b
Stand­ort: Haydn­stra­ße

Kath­rin Koch
Klas­se 2a
Stand­ort: Haydn­stra­ße

Chris­tia­ne Albers
Klas­se 2b
Stand­ort: Haydn­stra­ße

Cers­tin Alte­kös­ter
Klas­se 3a
Stand­ort: Rhein­ba­cher Stra­ße

Bar­ba­ra Schmitt
Klas­se 3b
Stand­ort: Rhein­ba­cher Stra­ße

Bea­te Raab
Klas­se 4a
Stand­ort: Rhein­ba­cher Stra­ße

Sabi­ne Einig
Klas­se 4b
Stand­ort: Rhein­ba­cher Stra­ße

Katha­ri­na Mischok
Fach­leh­re­rin

Kirs­ten Rie­del
Fach­leh­re­rin

Maga­re­the Ulb­rich
Fach­leh­re­rin

Eli­sa­beth Wal­dorf
Fach­leh­re­rin

Anne Calin­ski
Ver­tre­tungs­kraft

Hedy Krie­bisch
Fach­leh­re­rin, Ver­tre­tungs­kraft

Lisan­ne Pawelz­ik
Lehr­amts­an­wär­te­rin

Chris­ti­na Spring­mei­er
Schul­se­kre­tä­rin
Stand­ort: Rhein­ba­cher Stra­ße
Sprech­zei­ten: Mo, 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und Mi, 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Frau Adams
Haus­meis­te­rin
Stand­or­te: Rhein­ba­cher Stra­ße (Loge) und Haydn­stra­ße