Kollegium im Herbst 2021

Hin­te­re Rei­he, v.l.n.r.: Kath­rin Koch, Kirs­ten Rie­del, Bet­ti­na Eisel, Rena­te Heu­ser, Valen­ti­na Back­haus (Lehr­amts­an­wär­te­rin), Bar­ba­ra Schmitt.
Vor­de­re Rei­he, v.l.n.r.: Claus Traut­mann (Schul­lei­ter), Sabi­ne Einig (stell­ver­tre­ten­de Schul­lei­te­rin), Cers­tin Alte­kös­ter, Eli­sa­beth Wal­dorf, Bea­te Raab, Katha­ri­na Mischok, Chris­tia­ne Albers, Marei­ke Bleher.

Claus Traut­mann
Schul­lei­ter
Stand­ort: Rhein­ba­cher Straße

Sabi­ne Einig
Stell­ver­tre­ten­de Schulleiterin
Stand­ort: Rhein­ba­cher Straße

Bea­te Raab
Klas­se 1a
Stand­ort: Haydnstraße

Sabi­ne Einig
Klas­se 1b
Stand­ort: Haydnstraße

Rena­te Heu­ser
Klas­se 2a
Stand­ort: Haydnstraße

Bet­ti­na Eisel und Kirs­ten Rie­del
Klas­se 2b
Stand­ort: Haydnstraße

Kath­rin Koch
Klas­se 3a
Stand­ort: Rhein­ba­cher Straße

Chris­tia­ne Albers
Klas­se 3b
Stand­ort: Rhein­ba­cher Straße

Cers­tin Alteköster
Klas­se 4a
Stand­ort: Rhein­ba­cher Straße

Bar­ba­ra Schmitt
Klas­se 4b
Stand­ort: Rhein­ba­cher Straße

Katha­ri­na Mischok
Fach­leh­re­rin

Kirs­ten Riedel
Fachlehrerin

Eli­sa­beth Wal­dorf
Fach­leh­re­rin

Valen­ti­na Back­haus
Lehr­amts­an­wär­te­rin

Chris­ti­na Springmeier
Schulsekretärin
Stand­ort: Rhein­ba­cher Straße
Sprech­zei­ten: Mo, 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und Mi, 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Herr Neustein
Hausmeisterin
Stand­or­te: Rhein­ba­cher Stra­ße (Loge) und Haydnstraße


WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner